Broj javne nabavke: OP 2/2017-48
Predmet javne nabavke: Usluge organizacije Sajma sporta 2017

Otvaranje 26.04.2017. godine u 11:00 časova

Poziv za podnošenje ponuda