Obrazac preuzmite na dnu stranice !

NACIONALNIM GRANSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA U NEOLIMPIJSKIM SPORTOVIMA PREKO KOJIH SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da ste u obavezi u skladu sa Zakonom o sportu /čl.117. poglavlje Programski kalendar/ svoje redovne programe za 2017.godinu, preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta /oblast iz čl.112.stav1.tač.1,2,7 i 8. Zakona o sportu/, dostavite Sportskom savezu Srbije, Makedonska 28, Beograd najkasnije do 15.maja 2016.godine. 

Nadležni nacionalni sportski savezi koji ostvaruju opšti interes u oblasti sporta iz Čl. 112.stav 1. tačka 2/ zakona uz predlog godišnjeg programa podnose i predlog programa, odnosno aktivnosti od opšteg interesa za koje se saglasno zakonu podnosi posebni program i ne mogu da konkurišu po javnom pozivu.
Predlozi godišnjih i posebnih programa iz stava 1. i 3. Čl.116. mogu sadržati aktivnosti učesnika u sistemu sporta koji su članovi nosioca programa.
Predlozi godišnjih i posebnih programa sastoje se iz jedne ili više programskih celina, a podnose se odvojeno za svaku od oblasti iz Čl. 112. stav 1. Zakona.
Podsećamo da nakon predviđenog roka prispele programe nećemo uzeti u razmatranje obzirom da je Sportski savez Srbije u zakonskoj obavezi da do 01.juna 2016.godine, obrađene programe sa predlogom iznosa sredstava dostavi Ministarstvu omladine i sporta. 

Predloge godišnjih programa za 2017.godinu morate dostaviti na propisanom obrascu /Obrazac 1./ a u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta. /Obrazac 1. sa osnovnim uputstvom za njegovo popunjavanje dostavili smo Vam mejlom/. Napominjemo da kompletan materijal možete naći na sajtu Sportskog saveza Srbije www.serbiansport.com.

Program je potrebno dostaviti, uz propratno pismo, u tri istovetna primerka /overeni pečatom i potpisani od lica koje zastupa savez i na CD sa sledećim prilozima:

- Izjavu da ne postoje prepreke iz člana 118.st.5. i 133.st.5. Zakona o sportu,
- Odluku nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga godišnjeg programa,
- Izjavu o partnerstvu popunjenu i potpisanu od strane svih partnera u programu.
- Kalendar nacionalnih prvenstava /navesti tačan datum i mesto održavanja/, evropskih i svetskih takmičenja i kampova.

Podsećamo sve nosioce programa da je Sportski savez Srbije spreman da pruži punu i blagovremenu organizaciono stručnu pomoć u koliko se ukaže potreba.

U očekivanju poštovanja predviđenih zakonskih rokova, želimo uspešan rad i srdačno Vas pozdravljamo.


Gen. S e k r e t a r 
SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

Vladimir Batez, s.r
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
OBRAZAC 1 - PROGRAMI  227 k в. 1 28.04.2016. 16:37 Sportski savez Srbije