Odbor za hitna pitanja 

Aleksandar Šoštar,

Rajo Božović,

Velizar Đerić,

Goran Ivanović i

Slobodan ĐurićČlanovi Komisije za „Majsku nagradu“
 
Dušan Dimitrijević, predsednik 

Jasminko Pozderac,

Milica Mandić,

Dejan Stevović i

Mladen StojšinKomisija za infrastrukturu

Dragan Jeremić,

Viktor Nikolić,

Miodrag Vulević,

koordinator Slobodan Jović

Komisija za vrhunski sport

Milan Mihajlović,

Nebojša Ilić,

Miodrag Šebek,

Mladen Stojšin,

Predrag Bićanin,

Nenad Koropanovski i

Milorad Dokmanac.Komisija „Žene i sport“

 
Bojana Šumonja,

Dragana Kontić,

Olivera Krivokapić,

Jamsina Ivanišević i

Roksanda Atanasov
Komisija za međunarodnu saradnju

Milorad Čavić,

Aleksandar Karakašević i

potpredsednik SS Srbije Velizar Đerić (kao koordinator)

Komisija za informisanje

Aleksandar Kovandžić,

Branimir Vasić,

Stevan Kovačević,

Nedeljko Iljukić,

Milan Rašević,

koordinator Slobodan Đurić


Komisija za marketing

Marko Vukomanović,

Vladimir Živojinović i

koordinator Miodrag Maslar


Komisija za dijasporu

Miša Stojanović,

Mateja Kežman,

Vlada Krasavac

Miodrag Božović i

Predrag Svilar.