R.B.

 Naziv 
Broj javne nabavke
 
Dokumentacija
 Rok za dostavljanje ponuda
1.Produkcija i post-produkcija TV emisije „MEDALjE ZAUVEK“ЈNМV 1/2015-5Konkursna dokumentacija  
 
Poziv za podnošenje ponda
18.02.2015. do 11:30 časova
1.1.Produkcija i post-produkcija TV emisije „MEDALjE ZAUVEK“ЈNМV 1/2015-5Obaveštenje o zaključenom ugovoruDokumentacija
2.Produkcija i post-produkcija radio kampanje i emisije „MLADI-SPORT-ŽIVOT“ЈNМV 2/2015-33Konkursna dokumentacija   
 
Poziv za podnošenje ponda
17.03.2015. godine do 11:00 časova
2.1.Produkcija i post-produkcija radio kampanje i emisije „MLADI-SPORT-ŽIVOT“ЈNМV 2/2015-33Obaveštenje o zaključenom ugovoruDokumentacija
3.Usluge oglašavanja u medijima, produkcija i post-produkcija emisija i priloga za Sportski savez SrbijeЈNМV 3/2015-34Konkursna dokumentacija   
 
Poziv za podnošenje ponda
17.03.2015. godine do 11:00 časova

 

3.1.Usluge oglašavanja u medijima, produkcija i post-produkcija emisija i priloga za Sportski savez SrbijeЈNМV 3/2015-34Obaveštenje o zaključenom ugovoruDokumentacija
4.Propagandni materijal za potrebe sitnih poklonaJNMV 4/2015-81DOKUMENTACIJA12.05.2015. godine u 11:00 časova
4.1. Propagandni materijal za potrebe sitnih poklonaJNMV 4/2015-81Pitanja za komisiju 
4.2.Propagandni materijal za potrebe sitnih poklonaJNMV 4/2015-81Obaveštenje o zaključenom ugovoruDokumentacija
5.Usluge štampanja i isporuke (publikacija Majska nagrada)JNMV 5/2015-82DOKUMENTACIJA12.05.2015. godine u 11:00 časova
5.1.Usluge štampanja i isporuke (publikacija Majska nagrada)JNMV 5/2015-82Pitanja za komisiju
5.2.Usluge štampanja i isporuke (publikacija Majska nagrada)JNMV 5/2015-82Obaveštenje o zaključenom ugovoruDokumentacija
6.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 5/2015-98DOKUMENTACIJA05.06.2015. godine u 11:00 časova
6.1.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 5/2015-98Obaveštenje o zaključenom ugovoruDOKUMENTACIJA
7.   Usluge organizacije Sajma sporta 2015О.P. 28/2015-99DOKUMENTACIJAOtvaranje 08.07.2015. godine u 12:00 časova
7.1.Usluge organizacije Sajma sporta 2015О.P. 28/2015-99Obaveštenje o zaključenom ugovoruDOKUMENTACIJA
8.Smeštaj sportista učesnika Kampa dijaspore koji se održava u Jagodini u organizaciji Sportskog saveza SrbijeO.P. 30/2015-112DOKUMENTACIJA27.07.2015. GODINE DO 15:00 ČASOVA
8.1.Smeštaj sportista učesnika Kampa dijaspore koji se održava u Jagodini u organizaciji Sportskog saveza SrbijeO.P. 30/2015-112DOKUMENTACIJA - OBUSTAVA  
9.Smeštaj sportista učesnika Kampa dijaspore koji se održava u Beogradu u organizaciji Sportskog saveza SrbijeJNMV 6/2015-121DOKUMENTACIJA10.07.2015. godine u 11:00 časova
9.1.Smeštaj sportista učesnika Kampa dijaspore koji se održava u Beogradu u organizaciji Sportskog saveza SrbijeJNMV 6/2015-121Obaveštenje o zaključenom ugovoruDOKUMENTACIJA
10.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 7/2015-128DOKUMENTACIJA17.08.2015. godine u 11:00 časova
11.Usluga štampanja i isporuke (Priručnik za planiranje programa razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave)JNMV 8/2015-130DOKUMENTACIJA01.09.2015. godine u 11:00 časova
12.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 9/2015-145DOKUMENTACIJA16.10.2015. godine u 11:00 časova