Redni brojNazivDokumentacijaDatum otvaranja / rok za podnošenje ponuda
1.JNMV 1-2019 Sitni pokloniKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja za komisiju
Pitanja za komisiju 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ug.
Rok: 23.04.2019. do 12h
2.JNOP 8-2019 Sajam SportaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Rok: 20.05.2019. do 11h
3.JNMV 3/2019 Sportska roba i opremaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja za komisiju
Odluka o dodeli ugovora
Otvaranje: 30.4.2019 u 11:30h
4.JNMV 2/2019 LopteKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Otvaranje 30.4.2019 u 11:15h
5.JNMV 4/2019 Avio karteKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ug.
Rok 10.05.2019. do 11h
6.JNMV 7/2019 SmeštajKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ug.
Rok: 10.05.2019. do 11h
7.JNMV 2/2019 Oglašavanje u el. medijima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Otvaranje: 27.05.2019. u 11h
8.JNMV 3/2019 Produkcija i post produkcija reklamnog propagandnog filma i sl.Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Otvaranje: 14.06.2019. u 10h
9.
JNMV 2A/2019 Oglašavanje u el. medijimaKonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Otvaranje: 20.06.2019. u 11h