Javne nabavke‎ > ‎

Javne nabavke 2018


R.B. Naziv Broj javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
 1.Sportska oprema i rekviziti JNMB 1/2018-21Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Otvaranje 22.02.2018. godine u 11:00 časova