Javne nabavke‎ > ‎

Javne nabavke 2016

 R.B. Naziv Broj javne nabavke Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda
 1.Smeštaj za učesnike jesenjeg turnira za realizaciju projekta ,,SOFA“ JNMV 4/2016-108Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2016. u 12:00 časova
 2.Usluga štampanja i isporuke (Izlaganja sa 10. Nacionalnog seminara za sekretare i sportske radnike) JNMV 3/2016-106Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
01.11.2016. u 12:00 časova
 3.Usluge orgаnizаcije Sаjmа sportа 2016 OP 2/2016-59Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
12.05.2016. u 12:00 časova
 4.Sportska oprema i rekviziti  JNMV 1/2016-27Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka
Pitanja za komisiju
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Otvaranje 11.03.2016. u 12:15 časova
 5.Usluge oglašavanja u medijima, produkcija i post-produkcija emisija i priloga za Sportski savez Srbije JNMV 2/2016-46 Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Otvaranje 25.03.2016. u 12:30 časova