U cilju edukacije sportskih stručnjaka Sportski savez Srbije organizuje sledeće edukativne aktivnosti:

  1. Organizacija kratkoročnih i dugoročnih kurseva za sekretarske poslove u klubu i savezu
  2. Edukacija po pitanju organizovanja stručnih skupova
  3. Edukacija za PR i konferencije za štampu sportskih saveza
  4. Konsalting u oblasti izrade stručnih publikacija (recenzija, tematski okviri...)
  5. Idejni konsalting (izbor tematskog okvira stručnih publikacija i dokumentarnih filmova)
  6. Web dizajn konsalting
  7. Edukacija i pomoć u izradi stručnih dokumentarnih filmova
  8. Edukacija u oblasti organizovanja rada kancelarije sportskog društva, saveza, klubova (izrada normativnih akata, kategorizacija klubova, sportista, članova, stručnjaka u sportu)
  9. Edukacija i pomoć u oblasti organizovanja sportskih manifestacija
  10. Edukacija u oblasti organizovanja i priprema reprezentativnih selekcija za velika takmičenja