• Majska nagrada - 2012. - Događaj održan
  • Seminar Atletskih trenera u koorganizaciji sa Beogradskim atletskim mitingom - zvanično priznat seminar od strane Svetske atletske federacije
  • Seminar za generalne sekretare sportskih saveza
  • Učešće Sportskog saveza Srbije u donošenju novog zakona o sportu
  • Štampanje publikacije o nosiocima nacionalnih priznanja
  • Učešće u pripremi dokumentacije za dopunu spiska nosilaca nacionalnih sportskih priznanja